Pravidla 2023

Podmínky pro účast v soutěži Šance Muzikus 2023 (dvanáctý ročník)

Soutěž není žánrově, věkově ani geograficky nijak omezená, zúčastnit se mohou jak soubory, tak jednotlivci.

Podmínkou pro účast v soutěži je autorská tvorba a vystavení jedné původní mp3 nahrávky, zpívané v českém nebo slovenském jazyce, která bude návštěvníkům k dispozici k poslechu a volnému stažení.

Uzávěrka přihlášek je 5. května 2023. Celkem deset kapel, které nejvíce zaujmou, pak bude pozváno k vystoupení na finálovém koncertu, který se uskuteční 30. května 2023 v pražském Music City klubu, kde budou vybrány vítězné kapely.

Pro účast na akustických stagích (zejména Muzikus Unplugged Stage na Sázavafestu), je podmínkou akustické hraní. Kapely pro tuto stage budou vybrány ve finále, proto v případě zájmu o toto hraní doporučujeme odehrát ve finále jednu ze skladeb akusticky (viz podmínky pro akustické hraní níže). Není však třeba během hraní měnit nástrojové vybavení, porota si dokáže vaši připravenost představit.

Postup přihlášení do soutěže

  • Chcete-li se zúčastnit soutěže Šance Muzikus, je třeba se nejprve zaregistrovat a potvrdit vaši e-mail adresu.
  • Vyplnit váš soutěžní profil a nahrát soutěžní soutěžní skladbu (zpívanou česky nebo slovensky).
  • Po vyplnění potřebných položek vám systém oznámí "Jste zařazen(a) do soutěže!" a tím se přihlášená skladba se následně objeví na stránce v seznamu přihlášených kapel.

Princip výběru finalistů

Do finále postoupí 10 kapel s nejvyšším počtem bodů po součtu bodování fanoušků a poroty. V případě shody rozhoduje hlas poroty.

Fanouškovské hlasování probíhá od 5. 4. 2023. do 10. 5. 2023. E-mailové adresy budou ověřeny po ukončení hlasování zasláním zprávy.

Kapela s nejvyšším počtem fanouškovských hlasů získá 10 bodů, s druhým nejvyšším počtem 9 bodů atd.

Princip výběru vítězů

Šance Muzikus nemá vítěze v pravém slova smyslu, vítězem se stává každá kapela/interpret, která bude vybrána k hraní na některém z partnerských festivalů, nebo obdrží další z cen. Můžou to být tři až deset kapel, přičemž rozdělení jednotlivých slotů kapelám záleží zcela na rozhodnutí poroty v živém finále a tedy i přítomných zástupců jednotlivých festivalů.

Podmínky pro akustické hraní (platí jen pro akustické stage)

  • užití přednahraných základů, automatů a smyček není povoleno (looper ano)
  • kytary lze užít pouze akustické nebo elektroakustické
  • bicí (pokud budou) v maximální sestavě 1x bd, 1x sd, 1x hh, 1x činel
  • baskytara bez omezení
  • klávesové nástroje jen akustické (klavír, akordeon, harmonium apod) – pro simulaci lze užít elektronické stage piano
  • ostatní akustické nástroje bez omezení (dechy, perkuse...)

Proč jazyková omezení

Jakožto organizátoři jsme se rozhodli, že chceme, aby na festivalech v těch několika málo slotech, které máme k dispozici pro soutěž Šance Muzikus, zpívaly kapely česky (nebo slovensky).

Jeden z důvodů je i to, že velká část tuzemských kapel delegovaných na tuto stage buď pořadateli festivalů, nebo z jiných kapelních soutěží, zpívala anglicky a to často neuměle, nesrozumitelně a o ničem.

Protože text písně a její sdělení považujeme za nedílnou součást skladby - a myslíme si, že v tom nejsme sami - chceme (nejen v angličtině méně zběhlým posluchačům) zprostředkovat i tento vjem a při výběru budeme na text a práci s mateřským jazykem hledět jako na významné kritérium.

Jistě jsme mohli diplomaticky napsat, že se může přihlásit kdokoli, ale postoupí jen č/s zpívající (nebo i diplomatičtěji neomezovat nic a mít to jako vnitřní pravidlo poroty - jako to často dělají námi zvolení zastupitelé). Připadalo nám však vhodnější na toto upozornit přímo.

Rozhodně se nejedná o cílenou diskriminaci - soutěží, kde takové omezení není, je spousta a mnozí vítězové jiných soutěží si na našich stagích zahrají.

Rozšířená porota

Finalisté minulého ročníku nemohou postoupit do letošního finále, mají však právo rozhodovat společně s hlavní porotou o postupu do finále. Průměr hlasů této rozšířené poroty má stejnou váhu jako další hlavní porotce.

Podrobný statut šance Muzikus zde.